Vedlikehold Tirsdag 10. mai

Det vil bli foretatt vedlikehold på vårt servermiljø Tirsdag 10. mai fra 00:00 til 06:00

Vedlikehold skjer Tirsdag 10. mai fra 00:00 til 06:00

Vi gjør oppmerksomme på at det i løpet av vedlikeholdsvinduet kan forekomme nedetid og ustabilitet. De oppgitte konsekvensene av arbeidene er kun estimater, og det vil være en viss risiko for nedetid og ustabilitet innenfor hele det oppgitte tidsrommet. Vi gjør vårt ytterste for å unngå/begrense dette.