Vedlikehold Tirsdag 12. april

Månedlig vedlikehold på våre servere, Tirsdag 12. april fra 00:00 til 06:00

Vi gjør oppmerksomme på at det i løpet av vedlikeholdsvinduet kan forekomme nedetid og ustabilitet. Nærmere informasjon om arbeid og berørte løsninger vil bli utsendt til berørte kunder.


Det vil være en viss risiko for nedetid og ustabilitet innenfor hele det oppgitte tidsrommet. Vi gjør vårt ytterste for å unngå/begrense dette.