Du som lærer kan ta med deg dine beste pedagogiske grep fra klasserommet og enkelt gjenbruke dem i Moodles læringsplattform. Moodle er tilgjengelig på alle plattformer enten du bruker pc, nettbrett eller mobil. Du kan derfor tilrettelegge nettbaserte læringsaktiviteter fra hvor som helst og med den enheten du har for hånden.


I grunnskole lager man grunnlaget for læring for resten av livet. Da er det viktig at lærere har et verktøy, som støtter undervisning og samhandling med elever. Utvikling av både sosiale ferdigheter og faglig kunnskap kan støttes ved å gi elever ansvar for samarbeid og for utvikling av læring. En individuell plan for elevene basert på deres kunnskapsnivå samt en oversiktlig og tilpasningsdyktig plattform for lærere gir et godt utgangspunkt for at både lærere og elever trives med å bruke Moodle i klasserom. 

Nøkkelord om Moodle i grunnskole:

 •  Tilpasset læringsplan og tilrettelegging av undervisning

 •  Ressursdeling og samhandling

 •  Til enhver tid tilgjengelig og oppdatert kunnskap 

    


Den digitale hverdagen for elever i videregående skole trenger et trygt sted, som både utfordrer til videre læring og samarbeid, men også støtter den individuelle elevens kunnskapsnivå. Lærere skal ha en platform, som gir dem rom for å spille i lag meg sine elever samtidig som den støtter å nå målene som er satt i læreplaner. Det skal være enkelt å tildele ressurser, å vurdere innleveringer og å støtte de individuelle behovene. Ved å ha Moodle som læringsplattform, får man en arena hvor både elevene og lærere sammen kan skape en spennende læringshverdag, som støtter både utvikling av sosiale ferdigheter samt faglig kunnskap.

Nøkkelord om Moodle i videregående skole: 

 • Digital arena for læring for dagens ungdom

 • Samhandling, samarbeid, tildeling og vurdering

 • Trygg og sikker plattform


Høyere utdanning krever verktøy, som støtter både samhandling, kunnskapsdeling og læring i klasserom men som også fungerer godt i form av fjernundervisning. Studenter i universiteter, høgskoler og akademier krever en plattform, som gjør det enkelt for dem å studere uansett sted og tid. Lærere skal kunne gi avansert og spennende læring uavhengig av om studenten er tilstede på klasserom eller om de skal ta undervisning via nett. Moodle gir uendelige muligheter for å både organisere læring på en god måte, men også tilpasse det til å møte kravene fra dagens unge voksne i en mobil verden.

Nøkkelord om Moodle i høyere utdanning:

 • Interaktiv og kompatibel på alle enheter

 • Fjernundervisning samt online innlevering og vurdering

 • Tilgjengelighet for å vurdere læring samt studere når som helst, hvor som helst

 

 


Verktøyene som gjør undervisning og læring enklere

Som standard kommer Moodle med et fullt responsivt design som er tilpasset alle typer enheter. Det er enkelt å navigere fra sider og aktiviteter, og med forklarende ikoner er det vanskelig å ta feil av hva man skal trykke på.

Alle brukere i Moodle har sitt personlige "skrivebord" der man kan legge til den informasjonen man vil. Brukerne kan lett navigere til meldinger tilsendt fra en lærer eller fra en medstudent. En egen personlig kalender er til for å holde styr på aktiviteter, klasseromstimer eller andre typer påminnelser.

Man kan åpne for mange flere funksjoner, dette er bare noen av de funksjonene Moodle kommer med som standard.

Moodle tilbyr en global kalender der brukere kan få oversikt over alle hendelser. Om det er en utflukt, eller en aktivitet med klassen, seminarer, møter eller om det er en prøve som står for tur kan dette legges inn i kalenderen.

Man kan legge til videor, musikkspor eller bilder direkte fra andre kilder på internett. Man kan for eksempel legge til en YouTube video rett inn i et kurs for å suplementere innholdet i kurset, linke til bilder eller det man måtte ønske.

Man kan også integrere spesifikke kontoer, Office 365, YouTube, Vimeo eller liknende kontoer for direkte tilgang i et filarkiv som ligger i Moodle.

Man kan bygge opp mange forskjellige spørsmål med forskjellige spørsmålstyper.

- Rett eller galt
- Fyll ut setningen
- Dra og slipp elementer på riktig del av et bilde
- Spørsmålstyper spesifikt for matteoppgaver

Dette er bare noen av spørsmålstypene som er tilgjengelig, da finnes mange forskjellige til ulike typer formål.

Når en elev/student er ferdig med et kurs, kan man generere et diplom som et bevis på at brukeren har gjennomført kurset.

Det finnes tillegg i Moodle som gjør klasseromsundervisningen enda enklere. PoodLL lar deg få et fullverdig virtuelt klasserom inne i Moodle. Ta bilder, spill inn en film eller skriv/tegn på et whiteboard for visning av illustrasjoner etc..

Send meldinger direkte til en bruker, eller gi fellesbeskjeder til hele klassen.

Moodle har en innebygget karakterbok som gir deg en total oversikt over alle elevenes karakterer. Hver enkelt elev kan også gå inn å sjekke status og sine karakterer gjennom kursene.

Moodle kommer med en lang liste over forskjellige aktiviteter man kan sette opp i et kurs.

- Database, for å samle informasjon i et oversiktlig register

- Forum, sett opp et forum for felles diskusjoner

- Innleveringer, sett opp innleveringer med frister

- Leksjoner, man kan annonsere oppgaver, samle inn studentenes arbeid, gi karakterer og tilbakemeldinger

- Ordbok, sett opp en ordbok med ord og uttrykk

- Chat/Prat, lar deg sette opp en live chat

- Prøve, sett opp en prøve med førhåndslagde spørsmål eller opprett spørsmål undervegs

- SCROM/AICC, last opp ferdiglagde kurs

- Undersøkelser, sett opp forskjellige undersøkelser

- WIKI, sett opp en egen wikiside

- Workshop, gjør det mulig å foreta innsamling, gjennomgang og medstudentevaluering av studenters arbeid

- Bok, gjør det mulig å lage en flersidede ressurser i et bokatkig format med kapitler og underkapitler

- Fil, last opp en fil som brukerne kan laste ned eller se på direkte i nettleseren

- Informasjonsfelt, et helt enkelt felt der man kan skrive diverse informasjon

Gamification i Moodle

Det er mange Moodle evangelister som har tatt elæring til et nytt nivå. Blant annet så har det blitt utviklet en modul som baserer seg på fremgangen i et spill, nemlig det å nå forskjellige nivåer, “leveling up” konseptet.
Konseptet i Moodle heter gamification, og modulen heter “Level up”.

Hva er gamification?

Konseptet Gamification handler om å bruke teknikker fra spillmekanikk og spilldesign for å engasjere og motivere folk til å nå sine mål.

Gamification bruker generelle ønsker og behov til en bruker, der impulsene blir rettet mot å prestere til målet er nådd.


Trykk her for mer informasjon.