Sjekk datasikkerheten på din portal

Sjekk datasikkerheten på din portal

På bakgrunn av anbefalinger fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vil Efaktor anbefale alle våre kunder å bruke sterke passord og 2-faktorinnlogging der det er mulig.
 
Mediene rapporterer stadig om hackingforsøk fra organiserte nettverk i utlandet. I lys av den spente situasjonen i Europa anbefaler vi alle våre kunder å gå gjennom sine sikkerhetsinnstillinger og sjekke at kun nødvendige brukere har administratortilgang.
 
NSM har en rekke råd og anbefalinger knyttet til datasikkerhet og spesielt til passord. https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/rad-og-anbefalinger-innenfor-digital-sikkerhet/rad-og-anbefalinger-om-passord
 
Trenger dere hjelp til å gå gjennom sikkerhetsinnstillinger på portalen og administrere brukere, ta kontakt på support@efaktor.no
 
FOR OUR ENGLISH SPEAKING USERS:

Considering the grave situation in Europe and a rise in the number of cyber-attacks, Efaktor recommends that all our clients make sure that their users are using strong passwords and two-factor authentication when this is possible. We also recommend that you make sure that only essential personel have administrator access to your Moodle site.

If you need help with any of this, please contact us at support@efaktor.no.