EFAKTOR er ISO 9001 sertifisert!

Vi i Efaktor er stolte av at vi i november 2019 ble ISO 9001:2015 sertifisert!

En ISO 9001-sertifisering er et bevis på at vi i Efaktor hver dag jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet. Periodisk revisjon sikrer at hele styringssystemet blir fulgt opp og vedlikeholdt. Tredjeparts objektive vurderinger sikrer at man ikke ser seg blind på inngrodde rutiner, men hele tiden kritisk vurderer dem med sikte på forbedringer.

Hanna fra Landax overrekker ISO-sertifikatet til daglig leder Alf Martin Johnsen

Tre gode grunner til å velge en ISO-sertifisert leverandør

1. Tillit: ISO 9001:2015 er en internasjonal standard som beskriver beste praksis og er bevis fra en uavhengig tredjepart på at bedriften har systemer og rutiner som tilfredsstiller denne standarden. Dette er et kvalitetsstempel, og som kunde kan du derfor være helt sikker på at en slik bedrift har gode, ryddige og dokumenterbare rutiner i arbeidet.

2. Kontinuitet: Hvis selskapet er ISO-sertifisert, er man pålagt å kontinuerlig gjennomføre kvalitets målinger og foreta årlige revisjoner for å sikre at bedriftens retningslinjer, prosesser og prosedyrer utføres på et skikkelig nivå. Hvis du velger et selskap som er ISO-sertifisert, så kan du være helt sikker på at selskapet kontinuerlig jobber for å forbedre sine tjenester.

3. Dedikert leverandør: Det å velge å bli ISO-sertifisert er en forpliktelse som krever mye tid og ressurser. Nettopp derfor kan du være trygg på at hvis leverandøren først har gått gjennom en slik prosess, så er selskapet dedikert til å opprettholde så høy standard som mulig og levere tjenester av høy kvalitet til sine kunder.

Det er viktig å merke seg at ISO- sertifiseringen ikke er en engangs-foreteelse. For å beholde ISO-sertifiseringen revideres selskapet årlig for å sikre samsvar med standarden og garanterer at de vil fortsette å levere tjenester av høy kvalitet.

Se sertifikatet her