Indeksregulering av priser

På  grunn av generell økning i prisnivået har vi besluttet å indeksregulere priser på våre tjenester. Siste indeksregulering ble gjort i 2016. Vi endret navn på hosting produktpakker i 2018, med utgangspunkt i priser fra 2016. Nye priser vil gjelde fra 01.07.2020

Konsulenttjenester: kr 1050,-
Support: kr 1050,-
Utvikler: kr 1100,-
Seniorkonsulent: kr 1200,-
Kveld/natt/helg : kr 1 500,-/ 2 000,-

Basic-pakker : + kr 50,- pr mnd
Plus-pakker: + kr 80,- pr mnd
Premium-pakker: + kr 150,- pr mnd

Kunder som har avtaler med bindingstid vil beholde gamle priser ut bindingstiden.