Moodle 3.7.2 lansert

Med versjon 3.7.2 nærmer vi oss neste større utgivelse som er 3.8. Moodle HQ jobber med å implementere H5P i kjernen og de grunnleggende delene skal være på plass fra 3.8. Resten av mer avansert funksjonalitet vil bli lagt til i versjon 3.9 som kommer i mai 2020. Dette er forøvrig neste LTS-versjon som tar over etter Moodle 3.5.x.

Du kan se hvilke versjoner som støttes ,og hvor lenge, på bildet under.

Planlagte utgivelser