Moodle oversettes til nordsamisk

Moodle er i ferd med å oversettes til nordsamisk og allerede er nesten 7000 av Moodles 30000 strenger oversatt. Strengene som er oversatt er de mest synlie for vanlige brukere og vi regner derfor med at nordsamisk kan tas i bruk på Moodleinstallasjoner. Oversettelsene har blitt gjort av Hege Lill Anti og arbeidet er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet har også finansiert en oppdatering av den nynorske språkpakken der nye strenger blir oversatt og gamle strenger oppdatert. Her blir oversettelsene gjort av Anita Haugen fra Skjåk.