Moodle Workplace er her!

Som første av Moodle Partnerne fikk vi torsdag 21.mars tilgang til kildekoden for nye Moodle Workplace. Vi har allerede satt opp den første demo-portalen og gjør oss kjent med all ny funksjonalitet i denne versjonen beregnet på arbeidslivets behov.

  • Les bare:
  • Sett opp kompetanseprogrammer for dine ansatte
  • Full støtte for organisasjonsstruktur, jobbroller og team
  • En helt ny og meget kraftig rapportgenerator
  • Støtte for mange organisasjoner (tenants) på samme installasjon. Brukere og kurs holdes helt atskilt, men kan likevel melde seg på kurs som legges ut tilgjengelig for alle tenants.
  • Sentralt administrert og med effektiv og sikker delegering til lokale administratorer.
  • Integrasjoner med eksisterende HR-systemer
  • Automatisering av arbeidsflyt. Automatisk påmelding av f.eks. nyansatte eller spesialister på bestemte kompetanseprogram osv.
  • Egne design og med egen login for hver tenant

Moodle Workplace blir tilgjengelig i versjon 1.0 fra mai 2019, men planleggingen for dette kan starte allerede nå. Vi har allerede mange kunder som uten videre vil bytte til Moodle Workplace, og vi gleder oss!

Mer kommer, men last gjerne ned den offisielle brosjyren og ta deretter kontakt med oss på support@efaktor.no