Dokumentasjon

Moodle-administrasjon

Admin-dokumentasjonen tar for seg de viktigste administrative funksjonene i Moodle. Den er ikke ment å være komplett, men gi et overblikk over de funksjonene som benyttes mest.

Trenger du detaljert Admin-dokumentasjon, og like godt leser engelsk, anbefaler vi å bruke Moodles egne docs.moodle.org.

Opprette nye brukere

Som standard har Moodle mulighet for egenregistrering av brukere. Dette sparer en for mye arbeid, og Moodle tar seg da av hele registreringsprosessen. I noen tilfeller er det likevel behov for å opprette brukere manuelt. Dette kan enten gjøres ved at en portaladministrator eller superbrukere oppretter nye brukere direkte i portalen eller via opplasting av en csv-fil. Normalt vil det være raskest å gjøre det direkte i portalen om det ikke er flere enn 5-10 brukere som skal opprettes. Ved flere brukere vil det raskeste være opplasting via fil.

 1. Åpne venstremenyen og velg «Portalen». Deretter må du åpne fanen for brukere og velge «Legg til brukere»
 2. Fyll ut de påkrevde profilfeltene (brukernavn, fornavn, etternavn og e-postadresse) og eventuelt andre felt. Klikk her for å lese mer om de ulike profilfeltene.
 3. Fyll enten ut et passord eller kryss av for «Generer passord og varsle bruker»
 4. Klikk på «Opprett bruker»

Via opplastingsfil

Dersom det er mange brukere som skal opprettes er det enklest å gjøre dette via en csv-fil. Denne filen kan genereres i Excel og konverteres til csv-fil. Denne excelfilen bør utformes med de riktige kolonneoverskriftene i første rad, og så får hver bruker sin rad nedover i filen. Kolonneoverskriftene som må være med i en slik fil er:

 • username – her skriver du inn ønsket brukernavn. Et bra triks er å bruke hele epostadressen for å hindre duplikate brukernavn. Ellers må du bruke små bokstaver og unngå æ. ø og å
 • email – her skriver du inn brukerens epostadresse
 • firstname – her skriver du inn brukerens fornavn
 • lastname – her skriver du inn brukerens etternavn

I tillegg kan det være aktuelt å inkludere følgende kolonner om man trenger ekstra informasjon:

 • password – passordet du vil at brukeren skal ha ved første gangs innlogging
 • course1 – dersom brukerne skal meldes direkte inn i et kurs skriver du inn kursets kortnavn her. Ved innmelding i flere kurs kan du lage flere slike kolonner og de neste må da ha kolonneoverskriftene course2 og course3
 • group1 – direkte innmelding i en gruppe i kurset definert i kolonnen course1. Dersom gruppen ikke finnes fra før vil den bli opprettet. Kolonneoverskriftene group2 og group3 vil melde brukeren inn i grupper i kursene definert av course2 og course3.
 • role1 – rollen brukeren skal ha i kurset definert av group1. Du kan enten skrive inn rollens kortnavn eller rollenummeret (Lærer = 3, Lærer uten editorrettigheter = 4 og student = 5).
 • cohort1 – direkte innmelding i en cohort/brukergruppen. Dersom cohorten ikke finnes fra før vil den bli opprettet.

Når du har generert csv-filen med brukere som skal lastes opp må du gjøre følgende:

 1. Åpne venstremenyen og klikk på «Portalen»
 2. Åpne fanen «Bruker» og velg «Last opp brukere»
 3. Last opp csv-filen i filvinduet og angi hvilket skilletegn og tegnsett som er brukt (vanligvis komma eller semikolon og utf-8).
 4. Klikk på «Last opp brukere»
 5. På neste side ser du en forhåndsvisning av enkelte av brukerne som skal lastes opp. Se spesielt etter feilmeldinger og at tegn som æ, ø eller å vises riktig.
 6. Sjekk også innstillingene under. De viktigste er:
  • Last opp type – Her må du angi om du skal laste opp nye brukere, oppdatere eksisterende brukere eller begge deler.
  • Nytt brukerpassord – Her må du angi om passordet er inkludert i filen eller om Moodle skal generere et passord og sende det til brukerne på epost. Merk at enkelte brukere kan ha problemer med å motta eposter som er sendt på denne måten.
  • Eksisterende brukerdetaljer – Dersom du har valgt et av valgene for å oppdatere eksisterende brukere må du her angi om eksisterende informasjon skal beholdes eller overskrives med verdiene fra csv-filen.
  • Tving passordbytte – Denne bør settes til «Alle» dersom alle brukerne er gitt samme passord i csv-filen.
 7. Klikk på «Last opp brukere»

Brukerprofilfelt

I brukerprofilen er det mange ulike brukerprofilfelt og de fleste er ganske selvforklarende. På denne siden har vi skrevet ned en forklaring til de generelle profilfeltene. De øvrige feltene anser vi som selvforklarende og det er ikke knyttet annen funksjonalitet til de øvrige feltene enn at informasjonen vises på profilsiden.

Obligatoriske felt for brukeroppretting er markert med stjerne.

 • Velg en autentiseringsmetode: Standard er «Manuelle konti», ellers er det mulig å angi at den skal registreres som «E-postbasert autentisering», noe som gjør at Moodle behandler kontoen som om brukeren har registrert seg selv.
 • Deaktivert konto: Angir om kontoen er deaktivert. Brukeren kan da ikke logge inn, men alle brukerdata og logger beholdes.
 • Generer passord og varsle bruker: Smart funksjon som forenkler brukerregistreringen. Moodle sender da en velkomstmail til brukeren med info om brukernavn og passord. Du er da ferdig straks du oppretter brukerkontoen.
 • Ditt ønskede passord: Det nye passordet ditt må oppfylle følgende krav; minst x tegn, minst y tall, minst z små bokstaver (xyz styres av hovedadministrator i sikkerhetsinnstillingene for portalen). Dersom du ønsker å se passordet som er skrevet inn kan du klikke på øye-ikonet. Merk at det ikke er mulig å sjekke et eksisterende passord.
 • Tving passordbytte: Merk av her hvis du har angitt et midlertidig passord og vil tvinge brukeren til å angi et nytt ved første innlogging.
 • *Fornavn: Brukerens fornavn
 • *Etternavn: Brukerens etternavn
 • *E-postadresse: Brukerens e-postadresse
 • E-postvisning: Her er standardvalget ok – Kun lærere og medstudenter kan se min epostadresse. Alternativene er:
  • Skjul min epostadresse for alle
  • La alle se min epostadresse
  • Kun lærere og medstudenter kan se min epostadresse
 • Sted: Her brukes oftest poststed
 • Velg et land: Her angis land. Portalstandard vises først.
 • Tidssone: Hvis portaladministrator har angitt det, kan brukeren sette sin egen tidssone her. Alle frister, logger osv. vises da i lokal tidssone for denne brukeren.
 • Skriv litt om deg selv: Fritekstfelt hvor brukeren kan presentere seg selv. Fint for medstudenter som da raskere lærer deg å kjenne.

Lokale oversettelser

Med lokale oversettelser kan du endre hvordan en språkstreng skal oversettes på en enkelt portal.

 1. Åpne venstremenyen og velg Portalen
 2. Åpne fanen «Portalen» og velg «Språkinnstillinger»
 3. Velg språkpakken du ønsker å gjøre endringer i fra nedtrekksmenyen midt på siden.
 4. Trykk på knappen «Åpne språkpakken for redigering». Når den er lastet inn, trykker du på fortsett
 5. Marker modulen som inneholder strengen du ønsker å endre på i listeboksen «Vis strenger med disse komponentene». Dersom du ikke er sikker på hvilken modul det er markerer du alle.
 6. Skriv strengen du ønsker å endre på i feltet «Bare strenger som inneholder»
 7. Skriv inn din egen oversettelse i det høyre tekstfeltet
 8. Trykk på kanppen «Lagre endringene og fortsett redigeringen» og gjenta punkt 4-7 for å endre på flere oversettelser
 9. Trykk på knappen «Lagre og sjekk inn strenger til språkpakken» når du er feridg med alle oversettelsene du skulle gjøre.

Oppdatere språkpakke

Det kan være lurt å oppdatere språkpakken med jevne mellomrom for å få med seg alle de nyeste endringene fra den sentrale språkpakken. Dette må gjøres manuelt.

 1. Åpne venstremenyen og velg «Portalen»
 2. Åpne fanen «Portalen» og velg «Språkpakker»
 3. Trykk på knappen «Oppdater alle lokale språkpakker»

Roller

Moodle er rollestyrt og leveres som standard med følgende brukerroller:

 • Superbruker – Administratorrollen
 • Kursoppretter – Rett til å opprette nye kurs og undervise i dem.
 • Lærer – Lærere er i praksis administratorer i et kurs og kan undervise, lage innhold, vurdere kursdeltakere, hente ut rapporter osv.
 • Lærer uten editorrettigheter – Dette er gjestelæreren som har tilgang for å undervise og vurdere og kan delta som en lærer, unntatt å endre på kursinnholdet.
 • Student – Studentrollen gjør at brukere kan delta i kurset, ta leksjoner, quizer, gjøre innleveringer osv. Studenter kan ikke se andres resultater, kun egne.
 • Gjest – Gjester har minimale rettigheter og kan vanligvis ikke skrive inn tekst noe sted.
 • Godkjent bruker – standardrolle som alle innloggede brukere har.
 • Innlogget bruker på hovedsiden – en egen rolle for innloggede brukere som styrer rettighetene på portalens hovedside.

En kan legge til så mange nye roller en ønsker og tilpasse dem helt etter behov. Deretter kan en overstyre rolletildelinger på kategorinivå, i kurs og helt ned på den enkelte ressurs om det skulle være behov for det. En kan for eksempel gi tilgang for studenter til å opprette ressurser i et bestemt emne.

Tildele globale roller

Standardrollen Leder kan kun tildeles av portaladministratorer, mens Kursoppretter-rollen også kan tildeles av ledere.

 1. Åpne venstremenyen og velg «Portalen»
 2. Åpne fanen «Brukere» og velg «Tildel globale roller»
 3. Klikk på rollenavnet for den rollen du ønsker å tildele
 4. I høyre boks søker du opp og markerer bruker(ne) du ønsker å tildele valgt rolle
 5. Klikk på knappen «Legg til»

Tildele roller på kategorinivå

Som standard er det bare «Leder»- og «Kursoppretter»-rollene som kan tildeles på kategorinivå. Her gjelder også de vanlige begrensningene om hvem som kan tildele rollene.

 1. Gå til aktuell kategori
 2. Klikk på tannhjulet opp til høyre og velg «Tildel roller»
 3. Klikk på rollenavnet for den rollen du ønsker å tildele
 4. I høyre boks markerer du bruker(ne) du ønsker å legge til som portaladministratorer
 5. Klikk på knappen «Legg til»

Tildele portaladministratorer

Kun portaladministratorer kan legge til nye portaladministratorer. Dette gjøres på følgende måte:

 1. Åpne venstremenyen og velg «Portalen»
 2. Åpne fanen «Brukere» og velg «Portaladministratorer»
 3. I høyre boks søker du opp og markerer bruker(ne) du ønsker å legge til som portaladministratorer
 4. Klikk på knappen «Legg til»

Fradele roller

Dette gjøres omtrent på samme måte som tildeling, og de samme begrensningene gjelder.

 1. Gå til samme sted som du tildelte rollen
 2. I venstre boks markerer du brukeren du ønsker å fradele rollen
 3. Klikk på knappen «Fjern»

Definere egne roller

Det er fullt mulig å både redefinere standardrollene og opprette nye roller i Moodle. For å gjøre dette må du åpne venstremenyen, velge «Portalen», åpne fanen «Brukere» og velge «Definer roller». På siden du kommer til vil du se alle rollene som er lagt til på portalen.

For å endre på innstillingene for en eksisterende rolle må du klikke på tannhjulet bak rollen og for å legge til en ny rolle må du klikke på «Legg til ny rolle». Når du skal lage en ny rolle er det ofte lurt å starte med en helt tom rolle og bare legge til akkurat de tillatelsene som er nødvendig for at rollen skal fungere etter planen.

Moodle og cookies

Moodle benytter normalt EN cookie når du logger inn som en bruker.

 • MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

Hvis portaladmin tilbyr at portalen skal huske brukernavnet ditt, legges en cookie til på maskinen din:

 • _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.

Hvis du benytter DIFI sin programpakke med spesialtilpasset søk, gjelder dette i tillegg:

 • SimpleSAML, som brukes til å huske tokenet du kontakter ID-porten med. Utgår etter fullført autentisering.
 • SimpleSAMLAuthToken, er returverdien fra ID-porten, som gjør at du kan gå direkte til alle andre webportaler med samme eller lavere sikkerhetsnivå. Utgår etter kort tid.

Kursadministrasjon

I denne delen av wikien vil du finne temaer som er relevante for kursadministratorer og lærere. Dette kan f.eks. være hvordan deltakere skal meldes inn i kurset eller hvordan grupper kan settes opp.

Innmeldingsmetoder

Brukere får tilgang til et kurs via en innmeldingsmetode. I Moodle er det flere ulike innmeldingsmetoder å velge mellom. F.eks. kan et kurs kreve manuell påmelding fra en administrator eller at brukerne selv må melde på seg selv. 

For å se aktiverte innmeldingsmetoder I et kurs åpner du venstremenyen og velger «Deltagere». Klikk på tannhjulet oppe til høyre og velg «Innmeldingsmetoder». Du vil nå se en liste med innmeldingsmetodene som er lagt til i kurset. Innmeldingsmetodene som er «grået ut» er deaktiverte og de som ikke er «grået ut» er aktiverte.Trykk på «øye»-ikonet i redigeringskolonnen bak en innmeldingsmetoden for å aktivere den og trykk på tannhjulet for å endre på innstillingene for innmeldingsmetoden.

Legge til en innmeldingsmetode i kurs

Du legger til en innmeldingsmetode i et kurs fra samme side som du aktiverer innmeldingsmetoder. Nederst på den siden er det en nedtrekksmeny for «Legge til metode» og om du velger noe derfra blir du sendt til innstillingssiden for metoden. Du må deretter gå gjennom innstillingene og når du klikker på «Legge til metode» blir innmeldingsmetoden lagt til i kurset.

Merk at enkelte innmeldingsmetoder som f.eks. egenpåmelding, kurs metalenke og synkronisering med cohorter kan legges til flere ganger i samme kurs, mens andre metoder som f.eks. manuell påmelding og gjestetilgang bare kan legges til en gang.

Aktivere innmeldingsmetoder på portalnivå

Moodle støtter mange ulike innmeldingsmetoder og normalt er bare noen få aktivert på portalnivå. Kun innmeldingsmetoder som er aktivert på portalnivå kan benyttes i kurs.

For å aktivere eller deaktivere en innmeldingsmetode på portalnivå må du åpne venstremenyen og velge «Portalen». På neste side må du åpne fanen «Moduler» og velge «Administrer innmeldinger». Du vil nå få opp en liste med alle innmeldingsmetoder som er installert på portalen. De som er aktivert vises i svart, mens de deaktiverte vises i grått. For å aktivere en innmeldingsmetode må du trykke på «øye»-ikonet bak innmeldingsmetoden. Dersom du klikker på «Innstillinger» bak en innmeldingsmetode kan du også endre på standardinnstillingene for metoden.

Manuell påmelding

Dette er den manuelle metoden for å melde inn brukere i et kurs. Generelt så anbefales dette for instruktører og lærere i et kurs, mens det anbefales å bruke egenpåmelding for vanlige kursdeltakere. For å bruke denne metoden er du avhengig at brukerne allerede er registrert på portalen. Dersom de ikke er registrert kan de ikke meldes inn i et kurs. Klikk her for å se hvordan du kan opprette brukere på portalen.

Det er ikke mulig å manuelt melde inn brukere som allerede er meldt inn i kurset.

Fremgangsmåte

For å legge til en bruker i et kurs kan du gjøre følgende:

 1. Gå til kurssiden for det aktuelle kurset
 2. Åpne venstremenyen og velg «Deltagere»
 3. Klikk på tannhjulet oppe til høyre og velg «Innmeldte brukere»
 4. Trykk på knappen «Legg til brukere»
 5. Du får nå opp et nytt vindu. Øverst er det søkefelt vi kan bruke for å finne brukerne som skal meldes inn. Mens du skriver inn navnet på den som skal meldes inn vil du få opp en liste med brukere og når du ser brukeren som skal meldes inn klikker du på brukerens navn. Den valgte brukeren vil nå legges til over søkefeltet.
 6. Gjenta punkt 5 for hver bruker som skal meldes inn.
 7. Når alle brukerne er valgt må du velge hvilken rolle de skal ha fra nedtrekksmenyen «Tildel rolle»
 8. Klikk på «Legg til brukere»

 

Sette innmeldingsvarighet

Når du melder inn brukere manuelt er det mulig å sette opp en innmeldingsvarighet. Dette gjør at brukerne mister tilgangen til kurset etter en viss dato. Det som skjer etter denne datoen er at brukerne blir deaktivert og fjernet fra alle lister i kurset, men gjennomføringsdataene blir liggende igjen. Dersom du ikke setter opp en innmeldingsvarighet vil den være ubegrenset.

For å legge til en innmeldingsvarighet må du klikke på «Vis mer» i vinduet du får opp når du legger til brukere. Du vil nå få opp to nye valg; «Standard innmeldingsperiode» og «Starter fra». I valget «Standard innmeldingsperiode» velger du hvor mange dager brukerne skal få tilgang til kurset og i «Starter fra» velger du når de skal få tilgang. Du kan velge mellom «Kursstart» (kursets startdato slik det er satt i kursinnstillingene), «Nå» og «I dag».

Egenpåmelding

Egenpåmelding er en metode der brukerne selv skal melde seg på kurset. Dette er den anbefalte metoden for å melde inn kursdeltakere i et kurs siden det fører til lite administrasjon for kursansvarlig og det er i tillegg enkelt for brukeren.

 

Innstillinger

Her er en forklaring på de viktigste innstillingene for egenpåmeldingsmetoden. Standardinnstillingene er vanligvis god nok og det er derfor sjeldent behov for å gjøre mer enn å tillate påmeldingsmetoden.

 • Tillat eksisterende påmeldinger: Dersom denne settes til Nei vil innmeldingsmetoden deaktiveres og alle som er påmeldt kurset via den vil miste tilgangen.
 • Tillat nye påmeldinger: Dersom denne settes til Nei vil det ikke være mulig for nye deltakere å melde seg på via metoden.
 • Påmeldingsnøkkel: denne innstillingen setter et passord som må oppgis for å kunne melde seg på kurset.
 • Bruk gruppepåmeldingsnøkler: denne innstillingen gjør at brukerne kan melde seg rett inn i en gruppe ved å oppgi et passord når de melder seg på kurs. Merk at dette krever at det er satt en påmeldingsnøkkel for kurset og at det fins minst en gruppe med sikkerhetsnøkkel for at det skal fungere. NB! Dersom du skal bruke gruppepåmeldingsnøkler er det viktig at ingen av gruppenes sikkerhetsnøkkel er lik kursets påmeldingsnøkkel.
 • Standard tildelt rolle: dette er rollen som blir tildelt brukerne som melder seg på kurset. Standardinnstillingen er student.
 • Startdato: Når det skal åpnes for påmelding til kurset
 • Sluttdato: Når det skal stenges for påmelding til kurset. Merk at allerede påmeldte deltakere vil ha tilgang til kurset selv om det er stengt for påmelding.
 • Maksimum antall påmeldte brukere: Denne innstillingen bestemmer hvor mange som kan melde seg på kurset ved hjelp av denne påmeldingsmetoden. Merk at «0» vil her bety ubegrenset antall påmeldinger.
 • Kun medlemmer av cohort: Denne innstillingen gjør at kun medlemmer av valgt cohort kan melde seg på kurset. Merk at det må eksistere cohorter på portalen for at valget skal vises. Det er ikke mulig å begrense påmeldingen til to eller flere cohorter, da må det legges til en ekstra egenpåmelding for hver cohort.
 • Send kurs-velkomstmelding: Her kan du velge hvem som skal stå som avsenderen av velkomstmeldingen deltakerne får når de melder seg på. Deltakerne vil enten få en standardmelding eller du kan skrive inn en egendefinert melding i feltet nedenfor innstillingen.

Gjestetilgang

Dersom du aktiverer gjestetilgang til kurs vil dette gjøre at alle brukere som standard går inn i kurset med gjesterollen. Dette gjør at aktiviteten deres i kurset ikke blir registrert. Det er derfor viktig å være klar over dette før du aktiverer gjestetilgang til kurs.

Dersom gjestetilgang er aktivert kan du sette et passord for gjestetilgangen i kursinnstillingene.

Kurs metalenke

Denne innmeldingsmetoden lar deg melde alle deltakerne fra ett kurs inn i et annet kurs. Dette kan f.eks. være praktisk ved oppsett av læringsløp der alle deltakerne skal gjennomføre flere kurs.

Slik bruker du Kurs metalenke

Her illustreres det med et eksempel der det er to kurs som skal lenkes sammen. De to kursene kan vi kalle for «Kjemi 1» og «Rapportføring». Det vi ønsker nå er at alle som er meldt inn i «Kjemi 1» også skal være meldt inn i «Rapportføring» med samme rolle. Vi går da inn i kurset «Rapportføring», åpner venstremenyen og velger «Deltagere». På neste side klikker vi på tannhjulet oppe til høyre og velger «Innmeldingsmetoder». Deretter velger vi «Kurs metalenke» fra nedtrekksmenyen «Legge til metode» som vises under innmeldingsmetodene som allerede er lagt til i kurset. Vi kommer nå til en ny side med en nedtrekksmeny som heter «Lenk kurs». Søk opp og legg til «Kjemi 1» og trykk på knappen «Legge til metode». Dersom vi ønsker det kan vi også velge å melde alle disse deltakerne inn i en egen gruppe.

Fordelen med kurs metalenke

Fordelen med å benytte «Kurs metalenke» er at man kan inkludere det samme innholdet i flere kurs og at deltakere bare trenger å gjennomføre en gang. Som eksempel så vil kanskje kurset «Rapportføring» også lenkes til kursene «Fysikk 1» og «Biologi 1», og for kursdeltakere som tar alle tre kursene vil det være nok å gjennomgå innholdet i «Rapportføring» en gang. En annen fordel er at om kurset «Rapportføring» skal oppdateres så holder det å oppdatere innholdet et sted istedenfor i alle tre kursene.

Synkronisering med cohorter

Synkronisering med cohorter lar deg melde alle medlemmene fra en cohort/brukergruppe inn i et kurs. Dette er først og fremst praktisk om samme cohort/brukergruppe skal meldes inn i flere kurs. Et eksempel kan være et kull på universitet/høyskole. Her skal vanligvis de samme studentene ta flere obligatoriske fag/kurs sammen og det enkleste blir da å melde hele kullet inn i samme cohort, og så melde cohorten i aktuelle kurs.

Det er også mulig å melde alle fra samme cohort inn i samme gruppe i kurset.

Fremgangsmåte

Først må cohorten/brukergruppen opprettes. Klikk her for å lese om hvordan det gjøres.

Inne i kurset åpner du venstremenyen og velger «Deltagere». Deretter klikker du på tannhjulet øverst til høyre og velger «Innmeldingsmetoder». Fra nedtrekksmenyen «Legge til metode» velger du «Synkronisering med cohorter». På siden du nå kommer til må du velge hvilken cohort som skal meldes inn, hvilken rolle de skal tildeles og om cohorten eventuelt skal meldes inn i en gruppe i kurset. Dersom du ønsker å melde inn flere cohorter i samme kurs gjentar du fremgangsmåten for hver brukergruppe som skal meldes inn.

Sikkerhetskopiering

Sikkerhetskopiering av kurs

For å ta en sikkerhetskopi av et kurs må du være på kurssiden og klikke på tannhjulet oppe til høyre og velge «Sikkerhetskopiering». Alternativt kan du gå til

Administrasjon > Kursadministrasjon > Sikkerhetskopiering dersom du er på en portal med et eldre design. Dette vil starte en prosess over 3 sider som du må klikke deg gjennom.

 1. Her må du gjøre en grovinnstilling på hva som skal være med. Det vanlige er å bruke standardinnstillingen eller fjerne avkrysningen for «Inkluder påmeldte bruker» som igjen deaktivere mange av de andre muligheten.
 2. Her skal du merke av hvilke aktiviteter og emnefelt du ønsker å sikkerhetskopiere, og om du ønsker å beholde brukerdata eller ikke. Fjern avkrysningen på det du ikke ønsker å sikkerhetskopiere.
 3. Her skal du bare se over at all avkrysningen så langt har vært riktig og så trykke på «Utfør gjenopprettingen»-knappen. Det kan være aktuelt å endre filnavnet om du ønsker et kortere og bedre navn. Husk på at filnavnet må ha endelsen «.mbz».

Etter at sikkerhetskopieringen er utført, kan du trykke på «fortsett» for å komme til en side som viser alle sikkerhetskopiene du har tilgang til på portalen.

Knappen «Last ned» lar deg laste ned filen sånn at kurset kan gjenopprettes på en annen portalen. Dersom du trykker på gjenopprett, så kan du gjenopprette kurset direkte på samme portal.

Sikkerhetskopiering av en enkelt aktivitet

Fremgangsmåten er noenlunde lik den for sikkerhetskopiering av kurs. Først må du gå til selve aktiviteten slik at den vises i nettleseren din. Etterpå må du klikke på tannhjulet oppe til høyre og velge «Sikkerhetskopiering».

Alternativt om du er på en portal med et eldre design må du velge «Sikkerhetskopiering» fra aktivitetsadministrasjonsmenyen som vises i administrasjonsblokken. Om det er en leksjon som skal sikkerhetskopieres blir stien Administrasjon > Leksjonadministrasjon > Sikkerhetskopiering. Resten av prosedyren er lik som sikkerhetskopiering av kurs.

Gjenoppretting

Gjenoppretting av kurs

Det er mulig å gjenopprette kurs både fra portalens forside, kategorisider og kursider dersom du har rettigheter til det. For å gjenopprette kurs fra portalens forside eller kategorisider må du ha superbrukertilgang i den konteksten, mens du bare trenger å ha redigeringsrettigheter i kurset for å gjenopprette fra en kursside.

For å gjenopprette et kurs må du klikke på tannhjulet øverst til høyre på siden og velge «Gjenopprett».Dersom portalen benytter et eldre design der dette ikke er mulig må du gå til

Administrasjon > Kursadministrasjon > Gjenoppretting.

Du kan enten bruke en av sikkerhetskopiene som er lagret på siden du kommer til, eller du kan laste opp en fil ved å dra inn i filfeltet. Når du trykker på knappen «Gjenoppretting» starter en prosess som går over 4 sider:

 1. På første side ser du bare en oppsummering av hva sikkerhetskopien inneholder.
 2. Her har du tre valg, du kan enten gjenopprette det som et nytt kurs, gjenopprette det i dette kurset eller gjenopprette det i et eksisterende kurs. Det midterste valget er bare aktuelt om du går inn i gjenopprettingsprosessen fra et kurs. Ellers er valgene her ganske selvforklarende, og det viktige er at du trykker på «Fortsett»-knappen under det valget du har gjort. Dvs at om du skal gjenopprette det som et nytt kurs, så skal du trykke på den øverste «Fortsett»-knappen, og om du skal gjenopprette det i et eksisterende kurs skal du trykke på den nederste.
 3. Tredje side i gjenopprettingsprosessen er lik den første i sikkerhetskopieringsprosessen. Husk at om du inkluderer brukere så vil bare brukere som allerede er registrert på portalen bli med. Merk at ordbokoppføringer, foruminnlegg, gjennomførte quizforsøk og annen deltakeraktivitet bare blir med om du inkluderer brukerdata.
 4. På fjerde side skal du markere hvilke aktiviteter som skal være med i det gjenopprettede kurset. Sørg for at aktivitene som skal være med er krysset av. I de to tekstfeltene øverst skal du angi kursets navn og kortnavn. Pass på at kortnavnet blir unikt i forhold til eksisterende kurs på portalen.

Gjenoppretting av aktivitet

Også her vil fremgangsmåten være noenlunde lik den for gjenoppretting av kurs. Først må du sørge for at kurset aktiviteten skal ligge i, er opprettet. Deretter må du være inne på forsiden (eller en kursside) og klikke på tannhjulet øverst til høyre og velge «Gjenopprett». Alternativt gå til Administrasjon > Forside innstillinger > Gjenoppretting. Last opp sikkerhetskopifilen av aktiviteten i filvinduet og trykk på «Neste». På neste side må du velge hvilket kurs aktiviteten skal gjenopprettes i. Bruk søkefeltet dersom du ikke ser kurset i listen som vises. Deretter er prosedyren helt lik den for gjenoppretting av kurs.

NB! Vær obs på at det kan være problemer med å gjenopprette Quizer som benytter seg av spørsmål som er lagt på globalt nivå i testbanken innenfor samme portal.

Hent

Denne funksjonen lar deg hente en eller flere aktiviteter fra et kurs inn i et annet kurs på samme portal. Den er derfor et godt alternativ til sikkerhetskopiering og gjenoppretting om du ønsker å kopiere en aktivitet fra et kurs til et annet.

Fremgangsmåte

 1. Gå til kurset du ønsker å kopiere aktiviteten(e) til
 2. Klikk på tannhjulet øverst til høyre og velg «Hent»
 3. Velg kurset du ønsker å hente en aktivitet fra og klikk på «Neste»
 4. På siden du kommer til vises de grunnleggende innstillingene. De er normalt helt ok og du kan bare klikke på «Neste»
 5. På neste side markerer du for aktivitetene du ønsker å kopiere. Merk at du ikke kan velge aktivteter fra et emne som er umarkert. Når det er gjort klikker du på «Neste»
 6. På neste side må du se over at du har valgt riktige aktiviteter og innstillinger og når det er gjort klikker du på «Utfør importen»

Gruppestyring i Moodle

Gruppestyring i Moodle foregår på tre nivåer, og under tre forskjellige navn:

 1. Brukergrupper/cohorts: Brukes i første rekke til å melde en gruppe brukere til ett eller flere kurs.
 2. Grupper: Brukes til å skille kursdeltakere fra hverandre i lister og rapporter inne i et kurs.
 3. Tilgangsgrupper: Brukes for å gi medlemmer av en eller flere grupper tilgang til aktiviteter i et kurs

Brukergrupper/Cohorter

Cohorter eller brukergrupper er en samling med brukere på portal- eller kategorinivå. Bruken er først og fremst for å melde på de samme brukerne til flere kurs, eller å begrense tilgangen til et kurs til medlemmer av en cohort.

Opprette en cohort

Cohorter kan opprettes både på portal- og kategorinivå. For å opprette en cohort på portalnivå må du åpne venstremenyen og velge «Portalen». Deretter må du åpne fanen «Brukere» og velge «Cohorter». På denne siden vil du se alle Cohortene som allerede er lagt til på portalen. For å opprette en ny brukergruppe må du åpne fanen «Legg til ny cohort». Du vil nå få opp innstillingene for cohorten du skal opprette og det eneste påkrevde feltet er «Navn». I tillegg kan det være lurt å legge inn en beskrivelse og en Cohort ID. Når dette er gjort klikker du på «Lagre endringer».

Cohortinnstillinger

For en cohort er det bare 4 innstillinger:

 • Navn: Navnet på cohorten
 • Kontekst: Her velger du hvilken kontekst du vil bruke fra globalt nivå og nedover i kurskategoristrukturen
 • CohortID: Skriv inn en unik ID her. Kan stå tomt.
 • Beskrivelse: Her er det veldig lurt å lage en god beskrivelse på hva cohorten skal brukes til.

Legge til brukere i en cohort

Du melder inn brukere i cohort ved å klikke på personsymbolet ytterst til høyre på linja for cohort-navnet. Da vises et standard Moodleskjema hvor du kan søke opp og velge ut de brukerne du ønsker å legge til. Legg spesielt merke til «Søkevalg» nederst på skjemaet hvor du kan finjustere søket ditt. Meget nyttig! Du fjerner brukere på samme måte.

Du kan også legge til brukere i en cohort via «Massehandlinger med brukere».

 • Der søker du opp brukerne dine, lager utvalget ditt og nederst i dette skjemaet ser du «Med valgte brukere» og kan velge «Legg til i cohort».
 • Da vises en liste over cohorter på systemet og du velger den du ønsker å bruke.
 • Dette gjør at cohorts er svært anvendelig også ved manuell innlegging av store mengder brukere.

Autoenrol cohort

Dette er en tilleggsmodul som melder brukere inn i en brukergruppe basert på informasjonen i et profilfelt. Denne innmeldingen skjer ved innlogging på portalen, men ikke ved registrering. Derfor må en bruker som nettopp har registrert seg, logge ut og så inn igjen for at autoenrol cohort skal melde brukeren inn i riktige brukergrupper.

Oppsett

Gå til Administrasjon > Portalen > Moduler > Autentisering > Meld på gruppe automatisk. Her vil du finne tre store tekstbokser, et lite tekstfelt og en avkrysningsboks som skal brukes for å sette opp modulen. I det øverste feltet skriver du inn reglene for automatisk innmelding i brukergruppe. I neste tekstboks skriver du inn hvilke omdøpingsregler som skal gjelde. I den siste tekstboksen skriver du inn hvilke brukere som ikke skal omfattes av modulen, f.eks admin. Dersom du krysser av i avkrysningsboksen så vil modulen også melde brukere ut av brukergrupper om informasjonen i profilfeltet endres.

Eksempel

I dette eksempelet skal vi vise hvordan autoenrol cohort brukes for å melde brukere fra spesifikke kommuner inn i samme brukergruppe. For å gjøre dette benyttes domenet i epostadressen. I regelfeltet skriver vi da inn følgende:

%email_domain

I omdøpingsfeltet skriver vi inn følgende:

lillehammer.kommune.no|Ansatte i Lillehammer kommune

ringsaker.kommune.no|Ansatte i Ringsaker kommune

I tillegg så krysser vi av for at modulen også skal ta seg av utmeldinger. De to siste feltene lar vi stå med standardinnstillingene

Grupper

Det som kalles for «Grupper» i Moodle eksisterer kun på kursnivå. Der brukes det først og fremst for å skille ulike deltakere fra hverandre i forskjellige lister og rapporter. I kursinnstillingene kan man velge mellom «Ingen grupper», «Synlige grupper» og «Separate grupper», «Ingen grupper» vil si at gruppeinnstillingene ikke gjelder i kurset. «Synlige grupper» vil si at gruppestyring er på og at man har innsyn i deltakere fra samtlige grupper. «Separate grupper» begrenser innsynet til deltakere i egen gruppe. Som standard vil dette gjelde bare for rollene «Student», roller med høyere rettigheter vil normalt ha innsyn i alle gruppene.

Opprette grupper

For å opprette en gruppe må du være på kurssiden, åpne venstremmenyen og velge «Deltakere». Klikk på tannhjulet oppe til høyre og velg «Grupper». Du vil nå komme til en side som viser to bokser. I den venstre vises hvilke grupper som allerede fins i kurset, og om en av gruppene markeres vil gruppemeldemmene vises i boksen til høyre. For å opprette en ny gruppe trykker du på knappen «Opprett gruppe». Det eneste feltet som må fylles ut er «Gruppenavn». Om feltet «Påmeldingssnøkkel» fylles ut, så kan denne nøkkelen brukes til påmelding i kurs og gruppe dersom det er angitt en «Påmeldingsnøkkel» og «Bruk gruppepåmeldingsnøkler» i egenpåmeldingssinnstillingene i kurset.

Legge til eller fjerne gruppemedlemmer

Dette kan enten gjøres via siden for grupper eller deltakeroversikten. Det er enklere å gjøre det fra siden for grupper, men siden for innmeldte brukere viser bedre hvilke grupper en enkelt deltaker er meldt inn i. Om du skal sjekke gruppetilhørigheten bør du derfor gå til siden for innmeldte brukere, mens du bør gå til siden for grupper om du skal legge til eller fjerne mange gruppemedlemmer i en eller flere grupper. I denne guiden viser vi hvordan det gjøres fra siden for grupper.

Åpne venstremenyen og velg «Deltakere». Klikk på tannhjulet oppe til høyre og velg «Grupper». I den venstre boksen markerer du gruppa du ønsker å legge til eller fjerne brukere fra. Så trykker du på knappen «Legg til/fjern brukere». Du kommer nå til en ny side med to bokser. I den venstre vises brukerne som allerede er gruppemedlemmer, og i den høyre vises kursdeltakere som ikke er medlemmer av valgte gruppe. For å legge til en kursdeltaker finner du deltakeren i høyre boks (bruk søkefeltet om nødvendig), markerer brukeren og trykker på knappen «Legg til». For å fjerne en deltaker fra gruppa finner du deltakeren i venstre boks (bruk søkefeltet om nødvendig), markerer navnet og trykker på knappen «Fjern fra».

Dersom du ønsker å gjøre det fra siden for deltakere gjør du det på følgende måte:

 • For å fjerne en deltaker fra en gruppe må du klikke på pennen i gruppefeltet, deretter på krysset foran gruppenavnet og til slutt på lagreikonet.
 • For å legge en deltaker til en gruppe må du klikke på pannen i gruppefeltet, velge gruppe fra søkefeltet og til slutt klikke på lagreikonet.

Ekstramodulen «Gruppevalg»

Med modulen «Gruppevalg» kan brukerne selv bestemme hvilke(n) gruppe de ønsker å tilhøre. Modulen legges til som en aktivitet i kurset. I innstillingene for modulen kan man tillate å melde seg på flere grupper, bytte gruppe og antallsbegrense gruppene. For å tillate påmelding i flere grupper må det krysses av for «Tillat innmelding i flere grupper», mens bytting av gruppe tillates ved å krysse av for «Tillat uppdatering av valg».

For å antallsbegrense antall medlemmer i gruppene må innstillingen «Begrense antall besvarelser» settes til «Slå på», og du må deretter angi antallet som kan melde seg på hver gruppe. Du kan sette en generell antallsbegrensing i feltet «Generelle begrensninger» og/eller så kan du sette dette for hver enkelt gruppe i feltet «Grense» som vises under gruppenavnet. Merk at «0» i antallsbegrensningen faktisk betyr 0, og gjør at ingen kan melde seg på gruppen.

Gruppepåmeldingsnøkler

Påmeldingsnøkler er smartere enn det ser ut til. Hvis du angir en påmeldingsnøkkel for gruppen har du det du trenger for å la bruker melde seg inn i kurset bare med gruppepåmeldingsnøkkelen. De blir da automatisk lagt til i riktig gruppe samtidig. Hvis du ønsker automatisk fordeling på grupper basert på den gruppepåmeldingsnøkkelen de bruker må du huske på å sette en veldig vanskelig og lang påmeldingsnøkkel for kurset. Ingen skal bruke den uansett, men en vanskelig nøkkel her gjør at gruppepåmeldingsnøklene fungerer som de skal.

NB! Dersom gruppepåmeldingsnøkkelen er lik den vanlige påmeldingsnøkkelen i kurset vil den ikke fungere. Da vil deltakerne bare bli påmeldt uten noen gruppetilhørighet

Tilgangsgrupper

Tilgangsgrupper brukes for å styre tilgangen til aktiviteter i kurs. En tilgangsgruppe vil normalt bestå av en eller flere grupper slik at alle som er meldt inn i en av gruppene får tilgang til den samme aktiviteten, mens de som ikke er meldt inn i noen av gruppene i tilgangsgrupper ikke får tilgang.

Funksjonaliteten med tilgangsgrupper har til en viss grad blitt erstattet av mulighetene for å begrense tilgangen til aktiviteter via restriksjonssett, men i noen tilfeller vil det fortsatt være mest praktisk å bruke tilgangsgrupper

Opprette en tilgangsgruppe

For å opprette en tilgangsgruppe må du først gå til siden for grupper. På den siden velger du å åpne fanen «Tilgangsgrupper» og deretter må du klikke på «Opprett tilgangsgruppe». På neste side er det bare obligatorisk å skrive inn et navn på tilgangsgruppen, men det anbefales å skrive inn en beskrivelse i tillegg. Dette kan f.eks. være hvilke aktiviteter tilgangsgruppen skal gi tilgang til.

Legge til grupper i tilgangsgruppen

Dette gjøres også fra fanen «Tilgangsgrupper». For å legge til grupper i en tilgangsgruppe må du klikke på ikonet for «Vis grupper i tilgangsgruppe» som vises bak navnet på tilgangsgruppen. Du vil da komme til et grensesnitt som lar deg legge til eller fjerne grupper fra tilgangsgruppen.

Tildele en aktivitet til en tilgangsgruppe

Dette gjøres i aktivitetens innstillinger. Der gjør du følgende:

 1. I innstillingen «Gruppemodus» velger du enten «Separate grupper» eller «Synlige grupper»
 2. I innstillingen «Tilgangsgruppe» velger du tilgangsgruppen som skal ha tilgang til aktiviteten
 3. Klikk på «Legg til tilgjengelighetsrestriksjon basert på gruppe/tilgangsgruppe»

Dersom aktiviteten ikke støtter gruppemodus kan du legge til en tilgjengelighetsrestriksjon basert på tilgangsgruppe direkte. Da må du klikke på «Legg til restriksjoner», velge «Tilgangsgruppe» i menyen du får opp og deretter velge tilgangsgruppe fra nedtrekksmenyen for tilgangsgruppe.

Sammendrag

Følgende vil forklare stegene for å sette opp kursfullføring i et bestemt kurs:

 1. Aktivere fullføringsporing i kurset
 2. Fullføring av hver aktivitet
 3. Kursfullføring
 4. Progresjonsblokken
 5. Vis kursrapport
 6. Sette ståkarakter

Aktivere fullførtsporing i kurs

Dette gjøres ved å gå til kursinnstillingene og sette innstillingen «Aktivere fremdriftssporing» til Ja.

Fullførtbetingelser for hver aktivitet

For å gjøre dette må du gå til innstillingene for hver aktivitet og gå til undermenyen «Aktivitet fullført». Der må du først velge hvordan betingelsene skal oppfylles fra nedtrekksmenyen «Fullførtsporing». Du kan der velge mellom de 3 valgene:

 • Ikke bruk fullførtsporing
 • Studenter kan manuelt merke aktiviteten som fullført – Her må deltakerne selv krysse av for når aktiviteten skal regnes som fullført. Dette kan de gjøre uten å ha åpnet den.
 • Merk aktiviteten som fullført når betingelsene er oppfylt – Her vil aktiviteten automatisk markeres som fullført når betingelsene som du spesifiserer lengre ned er oppfylt.

Ulike aktiviteter vil ha tilgang til ulike betingelser. F.eks. kan man i Quiz og Leksjon kreve at deltakeren skal oppnå en viss karakter, mens man i Forum kan kreve at deltakeren skriver et visst antall innlegg. De fleste av disse betingelsene er ganske selvforklarende, men vi skal forklare hvordan de mest brukte betingelsene fungerer.

 • Visning påkrevd – Denne betingelsen er tilgjengelig for alle aktiviteter og den krever bare at deltakeren har åpnet aktiviteten. Dersom en aktivitet har aktivert «Visning påkrevd» og fullførtsporingen for aktiviteten nullstilles må alle deltakerne åpne aktiviteten på nytt
 • Trenger karakter – Om denne aktiveres må deltakeren oppnå en karakter. Det har ikke noe å si hvilken karakter som oppnås. Dersom denne brukes må du passe på at det faktisk er mulig å oppnå en karakter i aktiviteten. Dersom det er satt en ståkarakter og dette kravet er aktivert vil deltakerne få grønn hake dersom de oppnår ståkarakteren og rødt kryss ellers. Merk at selv om deltakeren får rødt kryss vil aktiviteten likevel regnes som fullført i kursfullføringsbetingelsene.
 • Krev ståkarakter – For at denne skal aktiveres må «Trenger karakter» også være aktivert og du må i tillegg ha satt en ståkarakter. Dersom deltakeren oppnår ståkarakteren vil aktiviteten merkes av med grønn hake (nytt i 3.4) og dersom ståkarakteren ikke oppnås vil det fortsatt bare vises en tom ramme. I kursfullføringsbetingelsene regnes dette kravet bare som fullørt dersom ståkarakteren er oppnådd og vi anbefaler derfor dette kravet for alle aktiviteter der det kreves ståkarakter.

Vi anbefaler at det krysses av for så få betingelser som mulig. Dersom man f.eks. krysser av for «Trenger karakter» bør man altså ikke krysse av for «Visning påkrevd» i tillegg.

Fullførtsporing

Fullførtsporing gjøres på to nivåer. Man setter først opp fullførtbetingelser for hver aktivitet og deretter settes det opp fullførtbetingelser for kurset som helhet. Det er viktig at dette gjøres riktig før kurset lanseres for om det endres på senere kan det skape problemer. Dette gjelder spesielt dersom det er viktig at kursfullføringsdatoen er riktig eller om fullførtdata sendes til andre systemer.

Fremgangsmåte for oppsett av fullførtsporing

Når du skal sette opp fullførtbetingelsen er det greit å gjøre det i riktig rekkefølge slik at du slipper dobbeltarbeid. Det anbefales derfor at fullførtbetingelsen settes opp til slutt slik at alt kursinnhold er på plass før fullførtbetingelsene settes opp. Anbefalt rekkefølge er derfor:

 1. Aktivere fullførtsporing i kurset (som standard er dette aktivert)
 2. Sette opp fullførtbetingelsene for hver aktivitet
 3. Sette opp fullførtbetingelsene for kurset som helhet
 4. Legge til progresjonsblokken (valgfritt)
 5. Sjekke kursfullføringsrapporten

Kursfullføringsbetingelser

For å sette opp kursfullføringsbetingelsene må du stå på kurssiden og klikke på tannhjulet oppe til høyre og velge «Kursfullføring». Du vil nå se en rekke undermenyer og hver undermeny representerer en betingelse. Under Generelt kan du velge om alle betingelsene der det er satt opp krav skal oppfylles eller om det er nok at en av dem oppfylles for at kurset skal regnes som fullført. Normalt vil man sette at alle betingelsene må oppfylles, men for noen kurs kan det være aktuelt å velge at enten må alle aktivitetene fullføres eller man kan ha manuell fullføring (der f.eks. en superbruker kan markere kurset som fullført).

Under menyen «Betingelse: Aktiviteter fullført» må du krysse av for de aktivitetene som skal telle med i kursfullføringen. Det er bare aktiviteter som det er satt opp aktivitetsfullføring for som kommer opp i denne listen. Her kan du også velge om alle valgte aktiviteter må fullføres eller om det er nok at en av dem er fullført.

Under menyen «Betingelse: Fullføring av andre kurs» kan du merke av for andre kurs som må fullføres for at dette kurset skal regnes som fullført. Kun kurs der det er satt opp kursfullføringsbetingelser vil vises i denne lista. Også har kan du velge om alle valgte kurs må være fullført eller om det er nok at et av dem er fullført.

Under menyen «Betingelse: Kurskarakter» kan du angi at kurskarakter skal være en avhengighet ved oppsett av kursfullføring. Dette kan være snittet for kurset som helhet, eller bare noen av aktivitene kan telle med som kurskarakter. Dette gjør du svært fleksibelt rett i karakterboka for kurset.

De øvrige betingelsene er forholdsvis selvforklarende eller lite brukt og blir derfor ikke forklart her

Progresjonsblokken

Progresjonsblokken gir hver enkelt deltaker en oversiktlig fremstilling av hvilke krav i kursfullføringen de har fått godkjent og hvilke som mangler. For en administrator vil den også gi en oversikt over alle aktivitetene brukerne har fullført.

For å legge til progresjonsblokken på kurssiden må du være inne på et bestemt kurs og slå på redigering. Helt nederst i venstremenyen vil du finne «Legg til en blokk». I nedtrekksmenyen i blokken ”Legg til…” velger du Progresjon. La redigering fortsatt være slått på, og klikk på progresjonsblokken og dra den dit du ønsker å plassere den på kurssiden.

Vis kursrapport

Dette steget er ment som en sjekk på at alle krav du ønsker å stille for kursfullføring er tatt med. Etter at progresjonsblokken er lagt til i kurset trykker du på ”Show course report” i denne blokken. Du vil nå få opp en oversikt med alle aktiviteter og krav som er satt opp for kursfullføringen.

Kursfullføringsrapporten kan lastes ned som CSV-fil eller i Excel-format.

MERK: For Mac må du bearbeide denne nedlastede fila for å få riktig tegnsett ved import til Excel. Når den er lastet ned åpnes den i en editor for ren tekst, f.eks. TextMate og en lagrer med nytt navn. Da får du valget om hvilket tegnsett du vil bruke. Velg «Western – ISO Latin 1».

Når du bruker import-funksjonen i Excel velger du tegnsettet «Windows ANSI». Da får du med deg korrekt ÆØÅ. Snodig at tegnsett fortsatt skal være et problem, men sånn er det, dessverre.

MERK 2: Excel har noen ganger problemer med å åpne kursfullføringsrapporten korrekt, og man får bare opp en feilmelding om at Excel tror det er en SYLK-fil. Det går fint å åpne fila i et annet regneark-program.

Tilgjengelighetsrestriksjoner

Begrensing av tilgjengelighet gjøres for å sikre at deltakerne har gjennomført enkelte aktiviteter før de får komme videre i kurset. Det vanligste er å sette slike begrensninger i kursbeviset for å hindre at kursdeltakerne kan ta ut kursbeviset uten å ha gjennomført kurset. Tilgjengelighetsbegrensningen settes i aktivitetsinnstillingene i undermenyen «Begrens tilgjengelighet».

 

Ulike tilgjengelighetsrestriksjoner

For å legge til en tilgjengelighetsrestriksjon må du være inne på siden for innstillinger i aktiviteten, f.eks. i en quiz. Åpne menyen «Begrens tilgjengelighet» og trykk på knappen «Legg til restriksjoner». Du vil nå kunne velge mellom følgende restriksjonstypper:

 • Aktivitet fullført
 • Dato
 • Karakter
 • Gruppe
 • Brukerprofil
 • Restriksjonssett

Merk at du kan legge til så mange av disse restriksjonene som du ønsker, f.eks. kan du i en aktivitet sette krav om to aktiviteter skal være fullført, brukeren må ha en spesiell verdi i brukerprofilen, og man har oppnådd en viss karakter i en av to aktiviteter.

Aktivitet fullført

For at dette valget skal være synlig må fullførtsporing være slått på i kurset, og minst en annen aktivitet må ha en fullførtbetingelse (manuell eller automatisk). Du bestemmer hvilken aktivitet som du stller en betingelse til fra nedtrekksmenyen «Aktivitet fullført». Merk at aktiviteten må ha en fullførtbetingelse for å dukke opp i nedtrekksmenyen.

Du kan velge mellom følgende fullførtkrav:

 • Må merkes som fullført: Dette krever at aktiviteten er merket som fullført
 • Må ikke være merket som fullført: Dette krever at aktiviteten ikke er merket som fullført
 • Må være fullført med godkjent karakter: Dette krever at aktiviteten er merket som fullført med grønn hake, og at man har oppnådd en score som er over kravet til ståkarakter. Merk at det må settes en ståkarakter som er ulik minimumskarakteren for at dette skal fungere.
 • Må være fullført med underkjent karakter: Dette betyr at aktiviteten må være registrert som fullført med rødt kryss og at karakteren er under kravet til ståkarakter.

NB! Valgene med godkjent/underkjent karakter fungerer bare dersom aktiviteten har fullførtbetingelsen «Trenger karakter»

Her er det mest naturlig å bruke et av valgene «Må merkes som fullført» og «Må være fullført med godkjent karakter»‘

Dato

Denne funksjonaliteten er litt lite logisk oppbygd, og det er vanligvis bedre å bruke de datoinnstillingene som fins lengre opp i aktivitetsinnstillingene. Guiden er med likevel om du ønsker å bruke datobetingelsene i et restriksjonssett. Det er to felt som må fylles ut. Det ene er datofeltet der du setter dato og tidspunkt ved hjelp av alle nedtrekksmenyene. Det andre er nedtrekksmenyen «Må/må ikke» som er over datofeltet. Her vil «Må» bety tilgjengelig etter datoen som er satt, og «Må ikke» betyr at det bare er tilgjengelig før datoen som er satt.

NB! Dersom en aktivitet settes opp med en tilgjengelighetsrestriksjon basert på dato som siste restriksjon vil det ofte oppstå en formateringsfeil som gjør at all tekst under aktiviteten blir vist som fet tekst.

Karakter

Her kan du sette et karakterkrav fra en tidligere aktivitet. Du kan både angi en makskarakter og en minimumskarakter. Det mest vanlige er å kun fylle ut en minimumskarakter. Velg aktiviteten fra nedtrekksmenyen (Merk at det kun er aktiviteter som kan gi karakter som dukker opp her) og sett inn minimums- og maksimumkarakter i prosent i de to neste feltene.

Brukerprofil

Her kan man sette et krav til innholdet i et av feltene i kursdeltakerens brukerprofil. Du kan velge mellom følgende standardfelt: adresse, AIM ID, avdeling, epostadresse, fornavn, etternavn, ICQ nummer, ID nummer, institusjon, land, mobiltelefon, MSN-ID, nettside, Skype-ID, sted, telefon, Yahoo-ID og alle spesialfelt laget spesielt for din portal. I tillegg kan du legge til om kravet skal være eksakt likt, inneholde eller ikke inneholde (og flere andre alternativer) det som er brukerens profilfelt.

Gruppe

Her kan du sette et krav om at deltakeren enten må tilhøre en spesifikk gruppe eller bare at deltakeren må tilhøre en av gruppene. Valget er kun synlig dersom det er lagt til grupper i kurset.

Restriksjonssett

Her kan man koble sammen flere restriksjoner ved hjelp av de logiske operatorene «og» og «eller». Ved Bruk av «og» må alle restriksjonene i settet oppfylles, men ved bruk av eller må en av restriksjonene oppfylles. Man kan velge mellom alle restriksjonsvalgene, Aktivitet fullført, Dato, Karakter, Brukerprofil og Restriksjonssett. Merk at man altså kan lage et restriksjonssett innen restriksjonssettet.

Generelt er det bare nødvendig å bruke og dersom du ønsker å lage ett retriksjonssett innen restriksjonssettet. Ellers er det enklere å bare legge til restriksjonene på vanlig måte. Restriksjonssettet er forholdsvis avansert, og vi vil bare vise ett enkelt eksempel. Det vil likevel være greit å sette opp for de som har litt erfaring med logiske operatorer.

 

Kursinnstillinger

Denne siden vil vise alle kursinnstillingene. Disse innstillingene kan entes settes ved kursopprettelsen eller endres når som helst.

Generelt

 • Fullt navn – Kursets navn slik det vises de fleste steder på portalen
 • Kursets kortnavn – Kursets navn slik det vises i brødsmuleteksten og noen andre steder. Med mindre kursnavnet er veldig langt kan dette være det samme som kursnavnet
 • Studiekategori – Kurskategorien som kurset legges i. Det er vanligvis enklest å endre kurskategori via dette valget om det bare er ett kurs som skal flyttes
 • Synlig – Om dette valget settes til «Nei» vil ikke kurset være tilgjengelig for kursdeltakere. Det har ingenting å si om de er påmeldt kurset eller ikke
 • Dato for studiestart – Dette bestemmer den første dagen i uke 1 i ukeformatet. Ellers ingen funksjon
 • Kurs IDnummer – Her kan du skrive inn et IDnummer for å gjøre det enklere å søke opp kurset i kurskatalogen

Beskrivelse

 • Kurssammendrag – Det som skrives her vil synes i kurskatalogen og på påmeldingssiden. Det bør derfor skrives noe om kursets innhold, målgruppe og annen informasjon som er nødvendig før påmelding.
 • Kursoversiktsfiler – Her kan du legge til et bilde som vises sammen med kurssammendraget i kurskatalogen. Anbefalt størrelse på bildet er: 360×200 piksler

Kursformat

 • Format – Her velger du kursformatet, noe som vil påvirke innhold og organisering av kurssiden. Anbefalt er «Emneformat» siden dette dekker de fleste behov. Som standard kan du velge mellom:

   

  • Emneformat – Kurssiden deles opp i emneseksjoner
  • Ukefomat – Kurssiden deles opp i ukeseksjoner, med den første uka startende på kursets startsdato. Eneste orskjell på ukeseksjoner og emneseksjoner er standard seksjonsoverskrifter
  • Sosialt format – Kurset består av ett forum
  • Singel aktivitetsformat – Kun en enkelt aktivitet vises på kurssiden

   

 • Antall uker/emner – Antall seksjoner i kurset dersom kursformatet er «Emneformat» eller «Ukeformat». Dette kan også endres med + og – knappene på selve kurssiden.
 • Skjulte seksjoner – Om skjulte seksjoner skal være helt usynlige, eller om de skal synes, men være utilgjengelige for kursdeltakerne
 • Kurslayout – Her bestemmer du om seksjonen skal vises utvidet («Vis alle amnene på en side») på kursets hovedside, eller om man bare skal se seksjonsnavnet og sammendraget («Vis ett emne per side»).

Utseende

 • Tving utseende – Her kan du bytte ut designet for kurssiden til et annet enn portalens design. Anbefalelt innstilling er «Ikke tving»
 • Tving språk – Om menyene i kurset kun skal være tilgjengelig på ett språk. Innholdet vil uansett bare være tilgjengelig på språket det er laget i.
 • Antall nyheter som skal vises – Antall nyheter som vises i blokken «Siste nyheter». Om denne settes til «0», vil ikke oppslagstavla opprettes i kurset
 • Vis karakterbok til studentene – Dersom denne settes til «Nei» vil ikke brukerne få se en oversikt over egne karakterer i karakterboka
 • Vis aktivitetsrapport – Skal settes til «Ja» slik at deltakerne har tilgang til hva som logges av egen aktivitet. Lærere har alltid tilgang til disse rapportene

Filer og opplastinger

 • Maksimum opplastingsstørrelse – Største filstørrelse som kan lastes opp i kurset. Maksimumsstørrelsen settes av en administrator på portalnivå og størrelsen kan ytterligere begrenses i hver enkelt aktivitet

Fullførtsporing

 • Aktiver fremdriftssporing – Om kurset skal benytte seg av fullførtsporing.

Gjestetilgang

 • Tillat gjestetilgang – Om denne settes til «Ja», vil innmeldingsmetoden «Gjestetilgang» aktiveres i kurset. Dette gjør at brukere kan se kurset og gjennomføre de fleste aktiviteter uten å være påmeldt. NB! Det som gjestene gjør i kurset vil ikke lagres, og eventuelt gjennomførte aktiviteter på gjennomføres på nytt.
 • Passord – Her kan du skrive inn et passord for gjestetilgangen

Grupper

 • Gruppemodus – Her kan du velge mellom følgende 3 alternativer:
  • Ingen grupper – Det er ikke grupper i dette kurset, alle er en del av samme fellesskap
  • Synlige grupper – Deltakerne er en del av en gruppe, men kan samtidig se deltakerne i andre grupper
  • Separate grupper – Deltakerne i en gruppe kan bare se andre deltakere i sin gruppe
 • Tving gruppemodus – Dersom aktivert vil kursets gruppemodus gjelde for alle aktiviteter i kurset
 • Standard tilgangsgruppe – Tilgangsgruppen som er standard for aktiviteter i dette kurset. Kan endre i hver enkelt aktivitet

Gi rolle nytt navn

Her kan du endre navn på rollene slik at de har et annet navn i kurset enn på portalen. Bare skriv det navnet du ønsker å endre til i tekstfeltet bak rollenavnet. Et eksempel kan være å endre «Lærer uten editor-rettigheter» til «Instruktør»

Enkelt kursbevis

Sammendrag

Denne modulen lar en administrator selv sette opp et kursbevis basert på en bildefil og teksteditoren. Dette gjør det enkelt å utforme kursbeviset slik man ønsker, men det kan være uguntsig dersom du ønsker å bruke det samme kursbeviset i flere kurs siden du må sette det opp på nytt hver gang. Dette kan løses ved å benytte seg av en sikkerhetskopi av kursbevisaktiviteten eller kopiering av HTML-koden som brukes for tekst på kursbeviset.

Oppsett

Her er det en forklaring på feltene som må eller bør fylles i aktivitetsinnstillingene og som trenger en forklaring:

 • Kursbevisnavn: Her fyller du ut navnet på kursbevisets slik du ønsker det skal vises på kursets hovedside. F.eks. «Hent kursbeviset ditt her»
 • Beskrivelse: Her fyller du inn den teksten du ønsker at brukerne skal få se når de åpner aktiviteten.
 • Kursbevisets bildefil: Her laster du opp en bildefil som skal brukes som bakgrunn på kursbeviset.
 • Kursbevistekst: Her skriver du inn den teksten som skal være på kursbeviset. Det er mulig å hente ut informasjon fra brukerprofiler og kursdata, det er en lister over slike felt i hjelpestrengen.
 • Kursbevisbredde: Her skriver du inn bredde for kursbeviset. Vanligvis vil dette være 210 (stående A4) eller 297 (liggende A4)
 • Kursbevishøyde: Her skriver du inn høyde for kursbeviset. Vanligvis vil dette være 297 (stående A4) eller 210 (liggende A4)
 • Horisontal posisjon for tekst: Her skriver du inn den venstre margen som skal benyttes for teksten på kursbeivset. Dersom du ønsker å midtstille teksten (via teksteditoren) anbefales det å ikke bruke noen marg
 • Vertikal posisjon for tekst: Her skriver du inn avstanden (i millimeter) fra toppen av kursbeviset og ned til der teksten begynner. En passende verdi kan være 50.

De resterende kursinnstillingene som det kan være aktuelt å fylle ut er Tilgjengelighetsrestriksjoner (se instrukser for det her), Aktvitet fullført og Felles modulinnstillinger. Dette er dog standardvalg som gjelder for alle aktiviteter og disse er forholdsvis enkle å benytte seg av.

Gjenopprette fra mal

For at alle kursbevis skal se noenlunde like ut, så er det mulig å bruke en mal som gjenopprettes i hvert kurs der det skal være et kursbevis. Se fremgangsmåten under for hvordan man gjør dette:

 1. Når du er inne på kurssiden går du til Administrasjon > Kursadministrasjon > Gjenoppretting
 2. Last opp sikkerhetskopien av kursbeviset i filopplastingsfeltet og trykk på knappen «Gjenoppretting»
 3. Se over at detaljene er korrekte og trykk på «Fortsett»
 4. Velg riktig kurs å gjenopprette filen inn i og trykk på «Fortsett»
 5. Sjekk at innstillingene på neste side er OK, og trykk på «Neste»
 6. Sjekk at du gjenoppretter riktig aktivitet og trykk på «Neste»
 7. Sjekk at innstillingene på neste side er OK på nytt, og trykk på «Utfør gjenopprettingen»

Kopiering av HTML-kode

Et alternativ til gjenoppretting fra mal er å kopiere HTML-koden for feltet «Kursbevistekst» og lime dette inn i nye kursbevis. De resterende feltene må da fylles ut som vanlig. Du finner et forslag til HTML-kode på din bedrifts område på wikien.

Karakterboka

I karakterboka vises alle brukernes karakterer i kurset. Den har forskjellige visningsmoduser og det er flere innstillinger som avgjør utseendet på den.

Visning

 • Karakterbok – Her ser du alle karakterer for alle brukere i faget. Har støtte for gruppevisning.
 • Karakterhistorie – Her ser alle endringer i karakterer for alle aktiviteter og brukere i kurset
 • Læringsmålrapport –
 • Oversiktsrapport – Denne viser karakter for alle kurs en bruker er meldt inn i. Om du ønsker at et kurs ikke skal vises i oversiktsrapporten må du fjerne rettigheten «Vis egne karakterer» for studenter i det kurset.
 • Enkeltvisning – Viser alle karakterer en enkelt bruker har fått i kurset. Har funksjon for overstyring og ekskludering av enkelte karakterer.
 • Brukerrapport – Dette er det brukeren ser når karakterboka åpnes. Viser alle karakterer brukeren har fått i kurset. Læreren i kurset kan velge mellom å se enkeltbrukere eller alle samlet på en side.

Oppsett

Denne fanen lar deg bestemme oppsettet og innstillingene for karakterboka. Den består av tre underfaner; «Karakterbokoppsett», «Innstillinger for kurskarakterer» og «Innstillinger: Karakterbok»

Karakterbokoppsett

Når du er inne i denne fanen kan du flytte på karakterelementene i karakterboka, samt opprette nye karakterelementer og karakterkategorier. Du kan også endre på innstillingene for hvert karakterelement.

Innstillinger for kurskarakterer

Generelt handler disse innstillingene om hva deltakerne skal se i karakterboka. De fleste innstillingene er ganske selvforklarende og hjelpetekstene gir en utfyllende forklaring der dette trengs. Dersom du gjør en endring her bør du alltid sjekke karakterboka etterpå for å være sikker på at endringen ble slik du ønsket.

 • Beregningsposisjon
 • Maks og minimumskarakter brukt i beregninger
 • Type karaktervisning
 • Gjennomgående antall desimaler
 • Vis rangering
 • Skjule totaler dersom de inneholder skjulte elementer?
 • Vis rangering
 • Vis prosent
 • Vis karakterer
 • Vis tilbakemelding
 • Vis vektinger
 • Vis gjennomsnitt – Om gjennomsnittet skal være synlig for studentene
 • Vis bokstavkarakterer
 • Vis bidraget til kurstotalen
 • Vis spekter
 • Antall desimaler for utvalget
 • Vis skjulte elementer
 • Skjule totaler dersom de inneholder skjulte elementer? – Om denne aktiveres vil totalkarakteren i et kurs bli skjult om den inneholder et skjult element

Innstillinger: Karakterbok

Standardinnstillingene her settes på portalnivå. Oppdatering av standardinnstillingene vil også oppdatere visninger i alle kurs så lenge det ikke er gjort manuelle overstyringer fra før i disse kursene.

 • Vis beregninger – Når aktivert, vises et kalkulatorikon ved hvert karakterelement og kategori når redigering er slått.
 • Vis/skjul ikoner – Når aktivert, vises et skjul/vis ikon ved siden av hvert karakterelement når redigering er slått på.
 • Vis kolonnegjennomsnitt – Når aktivert, vises gjennomsnittet for hvert karakterelement i en ekstra rad i karakterboka.
 • Vis låser – Når aktivert og redigering er slått på vil det vises et lås-ikon for hvert element. Låste elementer vil ikke få karakterene sine automatisk oppdatert.
 • Vis brukerens profilbilde – Når aktivert vises brukerens profilbilde i karakterboka
 • Vis aktivitetsikoner – Når aktivert vises aktivitetsikonene sammen med aktivitetsnavnene i karakterboka
 • Vis områder – Når aktivert legges til til en ekstra rad som viser maksimum- og minimumskarakterene for hvert element
 • Vis karakteranalyseikonet – Når aktivert vises et analyseikon som lenker til en side med mer informasjon om karakteren. Ikonet vises bare for de aktivitetstypene som støtter dette
 • Område visningstype – Om område skal vises som virkelig karakter, bokstaver, prosent eller om det skal arves fra aktivitetens innstillnger
 • Visning av desimaler for område – Antall desimaler som skal vises i område
 • Visningstype for kolonnegjennomsnitt – Om kolonnegjennomsnittet skal vises som virkelig karakter, bokstaver, prosent eller om det skal arves fra aktivitetens innstillnger
 • Desimaler i kolonnegjennomsnitt – Antall desimaler som skal vises i kolonnegjennomsnittet
 • Karakterer valgt for kolonnegjennomsnitt – Om tomme karakterer skal inkluderes i utregningen av kolonnegjennomsnitt
 • Vis antall karakterer i kolonnegjennomsnitt – Om antall karakter brukt i beregningen av kolonnegjennomsnitt skal vises
 • Hurtig karaktersetting – Om hurtig karaktersetting skal være tilgjengelig
 • Vis hurtig tilbakemelding – Gjør det mulig å kommentere hver karakter i karakterboka når redigering er slått på
 • Studenter per side – antall studenter som skal vises på hver side i karakterbok
 • Vis kun aktive påmeldinger – Når aktivert vil bare studenter med en aktiv påmelding vises i karakterboka.
 • Beregningsposisjon – Om gjennomsnittskarakterene skal vises først eller bakerst i karakterboka
 • Slå på Ajax – Aktivering av Ajax kan forenkle en del operasjoner. Krever at Javascript er slått på og at nettleseren støtter det.

Skalaer

I denne fanen vil du se alle tilgjengelige karakterskalaer og du har også muligheten til å lage en egen karakterskala. Klikk her for å lese mer om dette

Bokstaver

I denne fanen ser du prosentgrensene for de ulike bokstavkarakterene. I utgangspunktet vises standardpoenggrensene, men disse kan overstyres fra fanen «Rediger». Dersom grensene ikke overstyres vil en endring av grensene på portalnivå påvirke grensene i kurset.

Hent

Fra denne fanen kan du laste opp karakterer fra ulike filtyper

Eksporter

Fra denne fanen kan du laste ned innholdet fra karakterboka. Først må du velge format og deretter må du velge hvilke karakterelementer og hvilken gruppe som skal være med i eksporten.

En ting karakterbokeksport kan brukes til er å laste ned en deltakerliste. Da velger du rett og slett å ikke inkludere noen karakterelementer i eksporten slik at du står igjen med en ren deltakerliste.

Brukerprofilfeltene som blir med i en slik eksport bestemmes på portalnivå ved å åpne venstremenyen, velge «Portalen», åpne fanen «Karakterbok» og velge «Generelt». På den siden vil du finne innstillingen «Brukeres profilfelt for karaktereksport» som er et fritekstfelt der du angir hvilke profilfelt som skal inkluderes.

Lage egne karakterskalaer

Kun superbrukere og administratorer på portalnivå kan opprette egne karakterskalaer på portalnivå. Disse kan deretter gjøres tilgjengelig for alle brukere av portalen. For å opprette en ny karakterskala på portalnivå gjør du følgende:

 1. Åpne venstremenyen og velg «Portalen»
 2. Åpne fanen «Karakterbok» og velg «Skalaer»
 3. Trykk på knappen «Legg til ny skala». Du vil nå komme til innstillingssiden for den nye karakterskalaen
 4. Fyll inn et beskrivende navn for skalaen din i feltet «Navn»
 5. Fyll inn de ulike karakternivåene i feltet «Skala». Begynn med den laveste og fortsett oppover i skalaen. Separer de ulike elementene med et komma. Se eksempel nedenfor
 6. Skriv noe i feltet «Beskrivelse» dersom du tror navnet ikke er besrkivende nok
 7. Trykk på knappen «Lagre endringer»

Det er også mulig å lage egne skalaer på kursnivå og for å gjøre det må du gå til kurssiden, klikke på tannhjulet oppe til høyre og velge «Karakterbokoppsett». Åpne fanen «Skalaer» og klikk på «Legg til ny skala». Resten av fremgangsmåten er likt som punkt 4-7 ovenfor.

Egendefinerte skalaer i beregninger

Noen ganger er det aktuelt å beregne en karakter for hele kurset, og da blir det tatt et gjennomsnitt av karakterene for alle aktivitetene. I disse tilfellene vil den egendefinerte skalaen bli gjort om til prosentscorer. Dette gjøres ved at skalaen deles inn i like store intervaller fra 0-100.

Dette kan også være praktisk å vite om du benytter deg av mulighetene for å begrense tilgangen til en aktivitet basert på karakter.

Bruk av egendefinerte skalaer

Egne karakterskalaer kan kun benyttes i aktiviteter som karaktersettes manuelt. I praksis vil det bety at du ikke får brukt karakterskalaene i aktivitetene «Prøve»/»Quiz» eller «Leksjon». Dersom du ønsker å bruke noe annet enn standardskalaen der kan du se på oppsettet av Bokstavkarakterer

Dokumentasjon kommer…

Dokumentasjon kommer…

Dokumentasjon kommer…