Neste versjon av støttede Moodle-utgivelser ble sluppet 8.juli og her er oversikten over støttede versjoner og tidshorisont for hver av dem: