Oversikt over tidligere versjoner som fortsatt støttes og fremtidige nye versjoner av Moodle. 

For mer info, klikk her

Nytt i kommende versjoner