Norges Cykleforbund effektiviserer ved hjelp av Moodle

Norges Cykleforbund har startet effektiviseringen av egen opplæring. Dette vil gjøre det mulig å lære opp flere private løypevakter på kortere tid, til en lavere kostnad enn tidligere.

Arbeidet med å utvikle nettbaserte kurs for opplæring av private vakter under sykkelritt i regi av Norges Cykleforbund og Norges Triatlonforbund, er i gang. Prosjektet ledes av Vidar Bringeland Sørensen tidligere styremedlem i NCF og prosjektkoordinator Kirsti Ruud.

Sikring av deltagerne, bilkortesjen, andre trafikanter og publikum i forbindelse med sykkelløp er en viktig del av det å arrangere sykkelløp. Opplæringen av løypevakter har tidligere foregått ved hjelp av samlingsbasert klasseromsundervisning. Nå er dette konvertert til e-læring.

Opplæringen av stasjonære vakter er også utviklet og allerede i produksjon. Stasjonære vakter har myndighet til å regulere trafikk bl.a. stoppe biler og stanse fotgjengere i å passere en vei. Kurset er todelt. Stasjonære vakter kurs – del 1, e-læring og del 2, klasserom. Dette i form av blandet læring – et opplæringsopplegg hvor man benytter en kombinasjon av e-læring og klasseroms basert undervisning.

Vi har spurt Vidar Sørensen hva de har høstet av erfaringer så langt.

1. Hva var bakgrunnen for at dere ønsket å legge dette over på e-læring?

Det er flere grunner til det; blant annet økt tilgjengelighet, det at man kan ta kurset når det måtte passe, holde eget tempo og gjøre læringen mer effektiv.

2. Hva har vært den største utfordringen med å lage kurs i Moodle?

Finne ut hvilke begrensninger og muligheter som ligger i selve verktøyet. Å sjekke ut at dette oppfyller kravene i læreplanen blant annet krav til varighet. Finne relevante bilder og videosnutter på denne tiden av året har vært utfordrende. Vi regner med å ta bilder og korte videosnutter når sesongen starter. Det vil derfor komme en oppdatering av kurset i løpet av 2. kvartal.

3. Når dere nå har fått laget ferdig kurset, hva er erfaringen så langt? Hvordan har tilbakemeldingene vært fra brukerne?

Tilbakemeldingen på kurset er veldig bra både på løypevaktkurset og stasjonære vakter kurset – del 1, e-læring. Bortimot 98% sier kurset oppleves som ok og bedre.

4. Hvor mange kursdeltagere har gjennomført kurset og over hvor lang periode snakker vi om?

For løypevakt kurset nærmer vi oss 500 deltagere, og for stasjonære vakter kurset del 1, e-læring har vi bare på noen dager registrert snart 150 deltagere som har gjennomført kurset.

5. Hva er resultatet av denne effektiviseringen? Hva er den største gevinsten ved dette?

Vi får flere deltagere gjennom kursene og kursene kan gjennomføres lokalt med lokale kursholdere.

6. Har dere noen tanker om flere kursutviklingsprosjekter?

Vi er i øyeblikket enda opptatt med å kjøre kvalitetskontroll på eksisterende kurs og ser på forbedringsmuligheter. Men på sikt vil nok flere kursutviklingsprosjekter komme.

Les mer her:

E-læringskurset for løypevakter er klart