Ny kursutvikler i Efaktor

Vi opplever økende etterspørsel fra kunder som har behov for hjelp med kursutvikling og vi har derfor ansatt Ida Aspeslåen Erikstad for å bidra med dette. Ida har mastergrad i digitale medier fra Universitetet i Oslo, og har jobbet som rådgiver knyttet flere til kompetansehevingsprosjekter i offentlig sektor. Ida har jobbet med verktøy- og ressursutvikling for alt fra barn til eldre og offentlig ansatte. Hun setter alltid brukerens behov og opplevelser i sentrum.

Om du har behov for hjelp med å utvikle nye kurs eller ønsker å forbedre eksisterende kurs ta gjerne kontakt med oss på support@efaktor.no.