Fra 1.januar 2020 blir det innført at minste fakturerbare tid blir 1 time innenfor en
kalendermåned.

Eks.: Hvis en kunde har en supportsak som i utgangspunktet tar 15 minutter, og det er den eneste saken i løpet av januar, vil kunden bli fakturert for 1 time. Hvis samme kunde har to forskjellige supporthenvendelser på hver 15 minutter, så vil fakturaen for januar fremdeles bli på 1 time.

Det kan derfor være lurt å tenke igjennom om det er noe annet dere kan bruke oss til, slik at den timen blir vel anvendt.

En ting det er viktig å tenke på er at tiden en slik supporthenvendelse tar også inkluderer at konsulenten må undersøke litt rundt. Kanskje konferere med kolleger på kontoret, sjekke portalen dette gjelder og gjerne samtaler eller eposter med kunden.

Når det gjelder supportpakker så løper de normalt sett ett år fra avtalen er inngått. Ubenyttede timer vil etter det bli slettet. Så her er det også lurt å tenke på om det er noe dere kan bruke disse timene til, før de forsvinner.