SCORM og Chrome

Nettleseren Google Chrome har som standard deaktivert funksjonen som sender resultater tilbake til Moodle etter at en kursdeltaker har fullført SCORM-pakken. Dette fører til at kursdeltakeren ikke får registrert SCORM-pakken som fullført. Det er flere måter dette kan løses på, men det beste er å produsere en ny SCORM-pakke som sender resultatene via en annen funksjon.

Det finnes andre, mer midlertidige løsninger som kan benyttes inntil SCORM-pakken har blitt oppdatert og vi anbefaler at dere kontakter Efaktor slik at vi kan hjelpe dere med å finne riktig løsning.