Utvidet støtte for H5P i Moodle Mobile

H5P-modulen har blitt utvidet med støtte for Moodle Mobile slik at H5P-innhold nå kan spilles av direkte i appen. For at dette skal fungere er det viktig at både Moodle og den mobile enheten er oppdatert og på en av de nyeste versjonene. Det er fremdeles ikke alle funksjoner som er på plass slik at modulen er fullt integrert i appen, f.eks. støtter den ikke offline-modus eller nedlasting.

For at H5P-innhold skal kunne spilles av direkte i appen må innstillingen «Tillat innebygging av rammer» (allowframembedding) slås på. Siden det er en liten sikkerhetsrisiko forbundet med denne innstillingen er det anbefalt at den kun aktiveres dersom det er behov for den. Vi vil derfor heller ikke la denne være aktivert som standard. Om du ønsker at H5P-innhold skal spilles av direkte i Moodle Mobile bør du derfor enten aktivere denne innstillingen selv eller ta kontakt med Efaktor for hjelp.