Administrator

Som administrator i Moodle bør du beherske alle komponenter. Vi i Efaktor setter opp kursportalen med anbefalte innstillinger og holder disse oppdatert når det kommer nye versjoner og ny funksjonalitet slik at jobben din som administrator blir enklere. De elementene du uansett bør kunne, omhandler brukeradministrasjon, kursadministrasjon og rapporter. Administrator-opplæringen vår fokuserer på disse elementene.

En administrator bør beherske alle komponenter, og derfor anbefaler vi at administratorer også gjennomfører opplæring i kursutvikling.

Kursadministrasjon
– Innmeldingsmetoder
Sikkerhetskopiering / gjenoppretting
– Importer

Gruppestyring
Fullførtsporing
Tilgjengelighetsrestriksjoner
Kursinnstillinger
Karakterboka

Rapporter
– Brukerrapporter
– Kursrapporter

Administrator-funksjoner
– Språkinnstillinger
– Roller
– Cookies

Brukeradministrasjon
– Opprette nye brukere
– Brukerprofiler
– Roller

Kursutvikler (Lærer)

Som kursutvikler må du i første rekke beherske elementer knyttet til kursoppsett og gjennomføring. En kursutvikler fokuserer derfor på områdene kursopprettelse og kursinnstillinger, innmeldingsmetoder og bruk av aktiviteter og ressurser. Vi gjennomgår aktiviteter og ressurser ut fra kundens behov.

– Kursoppretting og  kursinnstillinger
– Bruk av Moodles innholdsverktøy
– Kursdesign
– Påmeldingsmetoder

Som kursutvikler vil det ofte gå en del tid fra man har fått opplæringen til et kurs er ferdig produsert. Vi har derfor også en liten opplæringspakke/workshop for ferdigstilling av kurs. Under en slik workshop vil vi sjekke at innstillinger knyttet til karakterbok, fullførtsporing og innmeldinger er korrekt satt opp og at kurset er brukervennlig.

Nettpedagogikk

En nettpedagogisk workshop med kursproduksjon foregår vanligvis ved at dag 1 tar for seg teori, etablerer et felles begrepsapparat og ikke minst en tar tak i eget kursutviklingsprosjekt. Målet med dag 1 er derfor at alle kursdeltakerne nå kan fortsette på egenhånd fram til neste samling.

Målet med mellomperioden er at en skal få hjelp/kunne stille spørsmål mens en jobber med kursutviklingen. Mellomperioden varer over noen uker (vanligvis 3-5 uker) hvor kursdeltakerne jobber med egne prosjekter eller samarbeider om et felles kursutviklingsprosjekt. Underveis gis det veiledning på arbeidet som gjøres via webmøter ca en gang i uka, samt svar på spørsmål som stilles i forum på læringsplattformen.

Målet for dag 2 er at kursdeltakerne så langt råd skal få ferdigstilt egne/eget kurs og vite hvordan en fører et utviklingsprosjekt fram til publisering. Vi tar en gjennomgang av det som er laget, og ser på hva som fortsatt må til for at dette skal bli et virkelig godt kurs, hvordan en bør evaluere for å kunne forbedre kurset i neste versjon osv.

Har kunden kursproduksjon som krever mer tid, må det i blant legges til en dag 3 og emnene fordeles litt annerledes. Dette gjøres i samarbeid med kunden.

Se nederst på siden for kursoppsettet

Bestill kurs her

Kursoppsett

Eksempel nettped Dag 1

09:00-09:30

Presentasjon og info om hvordan Nettped-programmet er organisert.

09:30 – 10:30

Oversikt over Nettpedagogikk-feltet

Gjennomgang av begreper og definisjoner som bør være et felleseie.

10:30 – 10:45

PAUSE

10:45 – 12:00

Gode læringsdesign for nettbasert læring

Vi ser på hva som kjennetegner gode læringsdesign for nettbasert læring og hvilke modeller som er mest aktuelle for dere.

12:00 – 13:00

LUNSJ

13:00 – 14:00

PROSJEKTANALYSE

Vi analyserer deres behov mer systematisk for å avdekke utfordringer og muligheter.

14:00 – 14:15

PAUSE

14:15 – 15:30

Praktisk metode for egen produksjon

Vi ser på hvordan en kan organisere innholdsproduksjonen uten å gå i de verste fallgruvene.

15:30 – 15:45

PAUSE

15:45 – 17:00

 

Kursutvikling i Moodle

En rask gjennomgang av prinsippene for innholdsproduksjon i Moodle med fokus på arbeidsflyten.

Eksempel nettped Dag 2

09:00-09:30

Presentasjon og info om kursutviklingsstatus.

09:30 – 10:30

Status fra 1.workshop-dag og arbeidet i mellomperioden

Dette er kursdeltakernes mulighet til å presentere hva som er gjort, hvilke utfordringer som en opplevde og hvordan de ble løst.

10:30 – 10:45

PAUSE

10:45 – 12:00

Gjennomgang av problemstillingene fra 1.økt

Vi ser på meldte utfordringer, og om det finnes andre alternativer som kan tas med i vurderingen i denne versjonen eller senere versjoner.

12:00 – 13:00

LUNSJ

13:00 – 14:00

Kobling mellom e-læring og medstudentlæring

Vi ser på hva sosiale medier og veiledningsfeltet kan bidra med i e-læring.

14:00 – 14:15

PAUSE

14:15 – 15:30

Avslutning – Hva nå?

Evaluering og tilbakemeldinger.