Varsel om planlagt vedlikehold hos Efaktor

Efaktor gjennomfører planlagt vedlikehold:

* tirsdag 10. desember fra 00:00 til 06:00

Vi gjør oppmerksomme på at det i løpet av vedlikeholdsvinduet kan forekomme nedetid og ustabilitet.

De oppgitte konsekvensene av arbeidene er kun estimater, og det vil være en viss risiko for nedetid og ustabilitet innenfor hele det oppgitte tidsrommet. Vi gjør vårt ytterste for å unngå/begrense dette.

English:

Efaktor performs scheduled maintenance:

Tuesday  10th of December 2019 from 00:00 to 06:00 CET

During this scheduled maintenance, there might be some instability and downtime.

The consequences described are only estimates, and there is a certain risk for downtime and instability during the whole scheduled maintenance window. In any case, this is something we aim to avoid/limit.