Varsel om planlagt vedlikehold hos Efaktor

Efaktor gjennomfører planlagt vedlikehold:

* tirsdag 9. juni fra 00:00 til 06:00

Vi gjør oppmerksom på at det i løpet av vedlikeholdsvinduet kan forekomme nedetid og ustabilitet.

De oppgitte konsekvensene av arbeidene er kun estimater, og det vil være en viss risiko for nedetid og ustabilitet innenfor hele det oppgitte tidsrommet. Vi gjør vårt ytterste for å unngå/begrense dette.

English:

Efaktor performs scheduled maintenance:

* Tuesday 9th of June 2020 from 00:00 to 06:00 CET

Be aware that during this scheduled maintenance, there might be some instability and downtime.

The consequences described are only estimates, and there is a certain risk for downtime and instability during the whole scheduled maintenance window. In any case, this is something we aim to avoid/limit.